KAPA Bass Guitars for sale in the USA

No eBay USA results for KAPA bass guitars
At least 1 Reverb results for KAPA bass guitars
kapa  minstrel bass body sunburst for sale

kapa minstrel bass body sunburst